Kültürün Sanatla İlgisi Nedir?

Kültürün Sanatla İlgisi Nedir?

Sanat temel olarak kültürlerin yansıması sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Doğal olarak sanata etkisi olmadığı söylenemez. Sanatçılar eserinin ilham kaynağını kültürden alır. Her eser bulunduğu yerin ve tarihin kültürel özelliklerini taşıyan bir elçisidir. Tarih boyunca açığa çıkan birçok tarihi eserden dönemlerin kültürünü ve toplumsal yapısını öğrenmemiz de bunun bir ispatı niteliğindedir. Öncelikle sanatı ve kültürü tek tek anlayabilirsek bu oluşumların birbirlerini nasıl tamamladıklarını da anlayabiliriz. Bunun için her birinin ne olduğunu bilmeliyiz.

Kültürün Sanatla İlgisi

Kültür; İnsanların ve toplumların kendi ahlaki ve ruhsal durumlarının getirdiği yaşayış biçimi ve bu yaşayışını yazılı olmayan kurallarla benimsemesidir. Sanat; İlham alınan bir düşünce, olgu, maddi veya manevi herhangi bir olaydan esinlenerek ortaya çıkabilen ve bir sanatçıya ait olan eserler ve bu eserlerin genelidir. İşte bahsettiğimiz bu iki olgu biri olmadan diğerinin de ya eksik kalacağı ya da yıkılacağı anlamına gelir. Çünkü bir sonraki nesile aktarılamayan kültür unutulur ve kaybolur. Bu aktarımın ise en temel yolu sanattır. Bu yüzden de sanat ve kültür ayrılmaz birer bütün olmuştur.

Kültürün Sanatla İlgisi Nedir?

Sonuç itibariyle günümüze kadar gelişmiş olan tüm tarihi ve kültürel etkiler sanat sayesinde bu yolculuğu tamamlayabilmiştir. Bilinen her kültürün kendine ait sanat eserleri mevcuttur ve böyle olmaya da devam edecektir. ​​​​Tarihte bir yolculuğa çıktığımızda eserleri bulunan toplumların kültürlerini öğrenebiliriz. Mısır tarihini piramitler olmadan ne kadar öğrenebiliriz, Orhun Abidelerini okuyamasaydık Türk tarihi ne kadar doğru tahmin edebilirdik. Bütün bu anlatılanlar sonucunda kültürün sanatsız devamlılığı olmayacağını, sanatın ise kültürden etkilenmeden ortaya çıkamayacağını net olarak görüp anlayabiliriz. Sanat ve kültür ayrılamaz, farklı şeyler olmaları onların bağımsız olduğunu göstermez. Bahsettiğimiz bu iki olgu birbirlerine ihtiyaç duyarlar ve bu böyle devam edecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir