Kimler Endüstri Mühendisi Olabilir?

Öncelikle bu soruya Endüstri Mühendisi kimdir cevabıyla başlayabiliriz. İnsan, makine ve malzeme üçlüsünü tasarlayan, geliştiren ve kuran kişidir Endüstri Mühendisi oluşturduğu sistemin sonuçlarını göz önünde bulundurarak matematik, fizik ve sosyal bilimlerle birleştirip, çözümleyen kişidir.

Endüstri Mühendisinin Diğer Mühendislerden Fark

Endüstri Mühendisi diğer mühendislerden farklıdır. İnsana dayalı olması ve olaylara bütün olarak bakabilmesi, her alandaki yöneticinin bilimsel metotlarla, gereksinim duyduğu bilgiyi vermesi ve karar aşamasında yardımcı olması da Endüstri Mühendisini diğer mühendislerden ayıran özelliklerdendir.

Kimler Endüstri Mühendisi Olabilir Sorusunu Sizler İçin 10 Madde

1-Parçadan bütüne doğru gidip çözüm odaklı olabilen, problemi çözmek için, sorunun sebepleriyle sonuçlarını düşünebilen. Kısacası “Bütün çözümler bende, sorun bekliyorum” diyebilen.

2-Oluşturduğu sistemin bütün detaylarını önceden gözden geçirip, sonuçlarını görebilen ve gerekirse her şeye yeniden başlayabilen.

3-Yapılan işi merak ve hayal gücüyle şekillendirip en iyi hale getirme yolunda olan.

4-Matematik, fizik ve sosyal alanındaki bilgilerini bilgisayar ve teknolojiyle harmanlayıp yeni metotlara ulaşabilen.

5-Yaptığı işin verimlilik kaygısını taşıyan

6-Araştırmayı seven, çok yönlü düşünebilen ve yöneticiliğin gereklerini kavrayabilen.

7-Geniş görüşlü, lider, sözü dinlenilen, girişimci sözün özü vizyon sahibi kişilerdir Endüstri Mühendisleri.

8-Yenilikçi olan, yeni fikirler geliştirip, geliştirdiği fikirleri uygulayabilen, var olan sistemleri yeni bir bakış açısıyla daha kullanışlı, daha çok insanın ulaşıp, daha çok insanın faydalanabileceği bir şekle sokabilen.

9-Üretimden anlayan, takip ve kontrolünü sağlayabilen planlama yapabilen. Yaptığı planları uygulayabilen.

10-Kariyer yapmak isteyen.

Mühendis olmak isteyenler bilmelidir ki gelecekte de yıldızı parlayan mesleklerdendir. Günümüz koşullarında firmalar varlıklarını sürdürebilmek için hızlı bir şekilde doğru kararlar alan sistemlere ihtiyaç duymuşlardır. Bu durum Endüstri Mühendislerinin ihtiyacını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kısacası Endüstri Mesleği geleceğin gözde mesleklerinde ön sıralarda yerini almaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir